O nás

tanC o.z. vzniklo v roku 2020 a svoju činnosť venuje tanečným a pohybovým predstaveniam, site specific projektom, inscenáciám, workshopom, pohybovým spoluprácam a choreografiám v netradičných priestoroch, komunikuje s rôznymi druhmi umenia, umelcami a umelkyňami z iných odvetví, skúma a hľadá jedinečné a súčasné pohybové princípy a ich možnosti využitia.

Pod hlavičkou tanC fungujú Lucia Bielik, Michaela Šeligová, Jakub Bielik, Radoslav Piovarči a Lucia Piovarči.

Lucia Bielik

vonkajšie vizuálne pohybové aspekty prepojené s vnútorným prežitkom, dotyk

Michaela Šeligová

vysoko, bláznivo, skokovo, kontrolovane, vedome, kreatívne a hlavne s pokorou

Radoslav Piovarči

spontánna tvorba, improvizácia s prvkami fyzického divadla, hlasu a akčného diania

Jakub Bielik

prajem veľa radosti a kreativity do tvorby a života

Lucia Piovarči

Tvorba

DŽAVOT

(pohybovo-zvukovo-svetelná inštalácia)

Námet, spracovanie: Radoslav Piovarči, Michal Paľko
Interpretácia: Radoslav Piovarči, Lucia Bielik, Michaela Šeligová, Jessica Schmidtová, Michal Paľko
Hudobné/zvukové spracovanie: Michal Paľko
Svetelné spracovanie/návrh: Radoslav Piovarči
Technická podpora: Lukáš Kubičina
Grafika: Veronika Šmírová
Produkcia: Lucia Piovarči
Premiéra: 23.11.2024 o 18:00, ARTSCENA, Súkromné konzervatórium Prešov

Projekt pracuje a rozvíja princíp, ktorý je dedukciou kognitívno- estetickej analýzy etymologického hľadiska slova Džavot a jeho synoným. Z nasledovnej analýzy je za pomoci fonologických metód odvodený jednotný "kód", ktorý slúži na generovanie akejsi bibliotéky prvkov a častíc (stavených) jednotne pre tanečnú, zvukovú a svetelnú zložku diela. Projekt otvára nové spektrum ako pre pohyb, svetlo tak aj pre slovo a jeho intonačné schopnosti, ktoré si jednotlivý interpreti a interpretky osvoja a pracujú s neobmedzeným priestorom, ktorý reaguje na zvuk. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.youtube.com/watch?v=6br9v5_0ojM&t=1s
https://youtu.be/SPIjayYgHoo?si=u2rWQAiWzyLNFhWS

VÝMYSELNÍCI

( kreatívna inscenácia pre deti )

Námet: Radoslav Piovarči
Interpretácia: Radoslav Piovarči, Jana Ryšlavá, Lucia Bielik, Stanislav Štofčík, Ján Gonda
Scénografia: Michaela Pavelková
Kostýmy: Gabriela Čechová
Svetelný dizajn: Stanislav Štofčík
Dramaturgický coaching: Alex Rychtarčíková
Grafika: Veronika Šmírová, Alžbeta Galan
Realizátor projektu: TRAKT o.z.
Partneri projektu: tanC o.z., Galéria Petra Michala Bohúňa Lipt.Mikuláš
Premiéra: 27.5.2023, Galerijná záhrada P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš

Súčasná pohybová inscenácia prináša improvizované príbehy, ktoré vás pozývajú do imaginárneho sveta. Námet inscenácie podporuje fantáziu, imaginácie a otvára svet vizuálnej predstavivosti. Výmyselníci sú zvedaví, všetko ich fascinuje, ak niečo nevedia, rýchlo niečo vymyslia, jednu vec sa im však stále nepodarilo rozlúsknuť, ale možno práve s tebou nájdu riešenie. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.youtube.com/watch?v=18gAdNtRT-8

JUST ASK HER

( tanečná inscenácia )

Performerky: Denisa Čiefová, Lucia Bielik, Michaela Králiková
Kostýmy: Gabriela Čechová
Hudba: Nina Pixel
Iniciátor projektu: Radoslav Piovarči
Premiéra: 11.2.2022 o 19:00, Synagóga Brezno, Štúrova 888, 977 01 Brezno

Tanečná inscenácia JUST ASK HER. sa zaoberá otázkami rodovej rovnosti. Tri ženy zobrazujú, čo znamená byť limitovaná, umlčaná, či kategorizovaná. Môžeme sa správať k sebe viac férovo? Kedy si naozaj uvedomíme, aké dôležité je o tejto téme hovoriť nahlas? Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://youtu.be/kQqvHAqom-A

IGNORE

( súčasné improvizované predstavenie )

Pohyb: Lucia Bielik, Michaela Šeligová, Radoslav Piovarči
Hudba: Ján Gonda, Jakub Bielik
Vizuál: Veronika Šmírová
Svetlá: Ján Čief
Foto: Patrícia Hatiarová, Peter shaman Coch
Premiéra: 15.12.2022, CALEH, Banská Bystrica

Súčasné tanečné predstavenie tanC o.z. je fixným tematickým konceptom, ktorého sled a prevedenie však určujú interpreti a interpretky priamo počas predstavenia. Dielo o prístupe k reálnym príbehom, ktorých scenár sa až priveľmi často opakuje.
Spracovanie predstavenia sa opiera o osobné zážitky tvorcov, ktorí považujú za potrebné otvorene a surovo reflektovať túto tému. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.youtube.com/watch?v=HUy6-8PpSRs&t=8s

Fragmenty izolácie

( súčasný tanec / performácia )

Choreografia, interpretácia: Lucia Bielik, Michaela Šeligová
Premiéra: 16.12.2021, Festival svetla a tieňa Banská Bystrica

Súčasné tanečné predstavenie Fragmenty izolácie zoskupenia tanC, o. z. (v spolupráci Veronika Šmírová - videoprojekcia a Andrej Fábik - svetelný dizajn), je tragikomédia, ktorá sa pohráva s citlivosťou jednotlivca, jeho schopnosťou reagovať na zmenu. Vzťah je živý organizmus, ktorý potrebuje prítomnosť a pravdivé reakcie. V opačnom prípade môžeme prekrútiť všetko, čo sa nám zdá historicky správne a nemenné.

https://www.youtube.com/watch?v=k8EtAl26OpU

Vedomie

( súčasná tanečna performácia )

Choreografia a interpretácia: Lucia Bielik, Michaela Šeligová
Hudba: Jozef Smutný, Ján Gonda
Vizualizácia: Tibor Meliš, Katarína Pavelková
Svetelný návrh/realizácia: Ján Čief
Premiéra: 17.8.2021

... a podvedomie - o ich vzájomnom ovplyvňovaní, pozorovaní, možnostiach, výhodách alebo tiež problémoch, ktoré ich prijatie a výskum môže spôsobiť. Určujú prístupnosť podvedomia a slobodné konanie vedomia morálne a etické zásady/nastavenia každého jedinca? Alebo to považujeme len za snovú výpoveď, ktorej neprikladáme žiadny význam. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.youtube.com/watch?v=5nNktBMnr8Q

Izolácia

( súčasná tanečná performácia )

Choreografia a interpretácia: Lucia Bielik, Michaela Šeligová
Hudba: Jakub Bielik
Scénografia, vizualizácia: Lucia Bielik, Michaela Šeligová
Svetelný návrh/realizácia: Ján Čief
Konzultant: Daniel Raček
Premiéra: 1.4.2021

Tragikomédia pohrávajúca sa s citlivosťou jednotlivca a jeho vplyvu na zmenu. Uvedomenie si a možno rozumné vyhodnotenie do akej miery sme ochotní sebou nechať manipulovať. Postupne vyvíjajúci sa vzťah týchto miestami naivných a stratených osôb sa pretransformuje do malého návodu ako sa nestratiť v tom množstve zaužívaných právd, pravidiel, obrazov, čo je správne a pekné. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.youtube.com/watch?v=vZlPsY-qTBM

„poNOIR“

( súčasná tanečná performácia )

Choreografia: Lucia Bielik, Michaela Šeligová
Hudba: Ján Gonda, Jozef Smutný
Scénografia, vizualizácia: Lukáš Matejka, Lucia Bielik, Michaela Šeligová
Premiéra: 27.9.2019

Zlúčenie sa do jedného celku. Zblíženie, zjednotenie v jedno telo, dušu a tak súbežne vytvárať symbiózu. Súvislosť, súvis, spojitosť.... To všetko čo nás ponorí do hĺbky a prinesie nám rôznorodý pohľad na skutočnosť, ktorá sa nám mení priamo pred očami.

https://www.youtube.com/watch?v=oQ4LcZpUpj4
https://www.youtube.com/watch?v=Vdd1kC2J22w

Site-Specific

Zóna citu

( site specific project )

Premiéra: 1.7.2023, NOCTURNO, Zechenterová záhrada, Akropola Kremnica

Vzdialené priečinky len tak si plynúce v čase a priestore brané ako bežná súčasť, každodennosť, ktorá sa nemení. Zmena prichádzajúca pri upriamení pozornosti smerom k priečinku, ktorý je živým, citlivým organizmom pulzujúcim a umožňujúcim kontakt.

https://www.youtube.com/watch?v=-GoaAMGOfWY
https://www.youtube.com/watch?v=XTAkQJd83-U

Periférie pohybu

( site specific vernisáž Juraja Tomana - Nočné periférie )

Realizácia: 27.1.2023, A7 Gallery, Banská Bystrica

Jednotlivé sféry sa navzájom prelínajú alebo so seba navzájom vyplývajú. Cesta po okraji, cesta na hrane.

https://www.youtube.com/watch?v=R6R1DHCaC7M

Hiding dance v Trenčine

( tanečná improvizácia v meste Trenčin, spolupráca pri realizácií s TRAKT o.z. )

Realizácia: 16.7.2022

https://www.youtube.com/watch?v=8YoTMLAZmBg

Dni mesta Banská Bystrica 2022

( tanečná improvizácia v uliciach mesta Banská Bystrica )

Realizácia: 17.6.2022, Výklad Banská Bystrica

ImproperForm / Prienik pohybu

( súčasná tanečná improvizácia )

Choreografia a interpretácia: Lucia Bielik, Michaela Šeligová, Denisa Čiefová
Realizácia: 26.9.2021, Brezno

Projekt - Re:index

( tanečná improvizácia, spolupráca pri realizácií s TRAKT o.z. )

Realizácia: 7.5.2021

Re:index reflektuje vnímanie sveta, v ktorom sa virtuálne prelína s reálnym. Skrz jazyk súčasného umenia re/konštruuje vnímanie známej inštitúcie. Naznačuje, rôzne ideové, spoločenské, historické vzťahy, v ktorých sa prelína mysticizmus, špekulácie s realitou. Vytvára sa tak priestor na interaktivitu diváka a priestor pre úvahy o verejnom i súkromnom prostredí a participácií na spoločenskom živote.

https://www.youtube.com/watch?v=BwVho1Is4Jg

Spolupráca

„Fulla Goodbye Party“

( site-specific )

Choreografia: Lucia Bielik, Michaela Šeligová
Koncept: Radoslav Piovarči, Andrea Kapráliková
Interpretky a interpreti: Giorgia Belotti, Lucia Bielik, Paulína Šmatláková, Michaela Šeligová, Radoslav Piovarči
Hudba: Andrej Jurkovič
Svetelný dizajn: Stanislav Štofčík
Kostýmy: Gabriela Čechová
Projekcia: Lukáš Matejka v spolupráci Viktor Vilkovský, Martina Matejková a Robert Roth (audio)
Premiéra: 19.2.2022, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

Fullove diela opúšťajú po desaťročiach svoj domov – Galériu Ľudovíta Fullu aj Ružomberok. Súčasný nevyhovujúci havarijný stav budovy galérie nedovoľuje ďalej vystavovať originály nevyčísliteľnej hodnoty. Site-specific vystúpenie, ktoré je kombináciou tanca, divadla, hudby a svetelného dizajnu, prináša symbolickú, jedinečnú a neopakovateľnú rozlúčku s dielom Ľ. Fullu.

https://www.youtube.com/watch?v=whCRanYlHxE

„Favoritka“

( pohybová spolupráca do operného predstavenia )

Dirigent: Ján Procházka
Réžia: Pavol Viecha
Zbormajsterka: Iveta Popovičová
Kostýmy: Dáša Veselovská
Scéna a svetelný design: Ján Ptačin
Pohybová spolupráca: tanC o.z.
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová
Premiéra: 4. a 5.3.2022, Štátna opera Banská Bystrica

COMPANY

( tanečné zoskupenie žiakov Konzervatória J.L.Bellu a ZUŠ J.Cikkera )

Súčasné tanečné celovečerné performácie : Prázdne miesta (2018), Renovácia (2018) Dotykové plochy (2019), Human box (2020), Mašinéria (2021), Babylon (2022), HRA (2023).

https://www.youtube.com/watch?v=eg1dxt8VqKE
https://www.youtube.com/watch?v=CnFq9KxBM4M
https://www.youtube.com/watch?v=0f9Mq6N0B6U
https://www.youtube.com/watch?v=S-3xaVGjUQM
https://www.youtube.com/watch?v=wudwIRoBbSo
https://youtu.be/z3np5xERzNY
https://www.youtube.com/watch?v=R6w9BrGnJ4s
https://www.youtube.com/watch?v=yd9rGEi-XTk

Program

Program

13.-15.7.2024: VÝMYSELNÍCI, Ostrava, repríza

27.7.-1.8.2024: DŽAVOT, repríza a workshop, Festival amatérskeho divadla Nitra

19.8.-1.9.2024: Rezidencia Divadlo Pôtoň, Bátovce

24.8.2024: DŽAVOT, Humenné, repríza

Kontakt

Kontakt

Horná 85
Banská Bystrica 974 01
+421 948 484 579
info@tanc.sk

IČO : 53024460
DIČ : 2121669440
Bankové spojenie : SK 40 1111 0000 0016 6101 1000

Podporiť

Podporiť